שחף תכנון סביבתי בע"מ, הינה חברה עסקית, שמונעת אידאולוגית ומבוססת על איכות אנושית.

שחף תכנון סביבתי, הנה חברה עסקית, שמעל לכוונת הרווח, מונעת אידיאולוגית = הכרה בעובדה שסביבתנו הטבעית (כדור הארץ), אינה בלתי נדלת. ומונעת ערכית = יושרה כערך עליון.

הפרדיגמה "מעריסה לעריסה" היא מקור השראה לחזון הפעולה שמניע את שחף. מתוך כך, סדרי העדיפות בהתנהלות המקצועית של שחף, הן החל בצמצום הצריכה במקור (שינוי תרבות הצריכה), דרך הפחתת שאריות לאחר צריכה (יישום כלכלה מעגלית), ועד לשימוש מושכל בפסולת כמשאב (שימוש חוזר, מיחזור והפקת אנרגיה).

שחף תכנון סביבתי, מיישמת אמות מידה מקיימות = צרכי האדם המודרני (*) ומניעת הסחף של תרבות הצריכה כמחוללת כלכלת ההמונים .(**) מתוך כך, שחף מספקת תכנון, ייעוץ ולווי ביצוע למניעה וטיפול בפסולת, תוך כדי קביעת אמות מידה לשירותים מחד והשגת "יעילות אקולוגית" (ראה ערך מעריסה לעריסה) מאידך.

שחף תכנון סביבתי, פועלת ליישום המדיניות החדשה לטיפול בפסולת של המשרד להגנת הסביבה (אפריל 2018). מדיניות זאת, תומכת בהקטנת כמות הפסולת הנוצרת במקור. מחייבת טיפול בפסולת טרם הטמנתה, ומקדמת טכנולוגיות מיחזור והפקת אנרגיה מפסולת (Muss Burn), על ידי סבסוד הקמת מתקני קצה מכספי היטל ההטמנה המיועדים לכך.

הטמעת איכות הסביבה בתכנון, בתשתיות ובפיתוח מדינת ישראל בכלל, סובלת מהעדר מדיניות עקבית לאורך זמן. הטיפול בפסולת הוא אולי התחום, שנפגע מכך בצורה הקשה ביותר. המדיניות החדשה לקידום הטיפול בפסולת, עשויה ליצור שינוי. ברם, זוהי ריצת מרתון, שניתן יהיה לעמוד הצלחתה, רק קרוב לשנת היעד = 2030.

א.ב.י נוביק

(*) כן לפיתוח! לא בכל מחיר!!!

(*)הכלכלה העולמית (מקרו), מתבססת על כוח הקנייה והגדלת הצריכה של ההמונים.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן