תכנון וניהול מערך פסולת אסור שיהיה מנותק מהשטח. רק דרך עבודת שטח מדוקדקת ובדיקות חוזרות של השלבים השונים שעוברת הפסולת נוכל ללמוד ולנהל בצורה נכונה את הפסולת. כחלק מתכנון מערכי ניהול פסולת הן במגזר הפרטי (תחנות מעבר, אתרי הטמנה, מפעלים, אזורי תעשייה, ועסקים אחרים), והן במגזר הציבורי (רשויות מקומיות, איגודי ערים, משרדי ממשלה), משרדנו מתכנן ומוציא אל הפועל סקרי שטח ובקרות שונות. המטרה היא לימוד מעמיק של המצב הקיים, זהו אחד השלבים הראשוניים והמהותיים בתכנון, אחרי איסוף הנתונים מהשטח, יש לערוך ניתוח ועיבוד נכון של הנתונים, כולל ניתוח סטטיסטי מקצועי הן בשלב תכנון עבודת השטח והן בשלב עיבוד הנתונים.
 
השילוב בין איסוף נתונים איכותיים שמשקפים את המציאות בשטח, לבין העיבוד והניתוח מאפשר כתיבת דוחות המשמשים לקידום מערך הטיפול בפסולת. אנו מבדילים בין ארבעה סוגים של סקרי שטח: סקר הרכב פסולת, סקר איכות הפרדה, סקר כלי אצירה, בקרה על מערך הפינוי.
 
בין לקוחותינו לסקרי שטח:
המשרד להגנת הסביבה, תאגיד תמיר, מפעלי מחזור שרונים, איגוד ערים דן, מ.א גולן, אשדוד, חדרה, קרית ביאליק, מ.א משגב, מ.א. נחל שורק, אור יהודה, טבריה, מ.א חוף השרון, אילת, בת ים, באר שבע, מ.א עמק המעיינות, מ.א עמק יזרעאל, מ.א חוף כרמל, טבעון ועוד

לפירוט נוסף לחצו על הכותרות:

סקרי הרכב פסולת מהווים כלי תכנוני מהמעלה הראשונה. כימות פסולת הינו אתגר מקצועי, המשכלל בתוכו שיטות שונות למדידה והערכה של משקל ונפח מרכיבי הפסולת. בפועל, בסקר הרכב פסולת אנחנו לוקחים דגימה של פסולת וממינים אותה למספר זרמים (בהתאם לסוג הסקר ולדרישות המזמין), לאחר המיון, הזרמים נשקלים ונפחם נמדד. מנתון זה ניתן לחשב את המשקל הנפחי של הפסולת, נתון מהותי לתכנון מערכי טיפול בפסולת. במסגרת הסקרים ניתן לדגום פסולת בכלי האצירה טרם דחיסת הפסולת במשאיות הפינוי, מה שמאפשר הבנה של פוטנציאל ההפרדה במקור. לחילופין ניתן לדגום את הפסולת בכניסה למתקני הטיפול, לאחר דחיסה במשאית הפינוי, להבנת הרכב החומר הנכנס למתקנים ולתכנון טכנולוגיות טיפול מותאמות, ובחינת הכדאיות של חלופות טכנולוגיות כאלו על פני אחרות. 
 
אנו מאמינים כי סקרי פסולת הם חלק בלתי נפרד ממערך ניהול הפסולת המוצקה, הן ברמה הארצית לכימות סוגי הפסולת והרכבה לצורך קביעת מדיניות, והן ברמה אזורית ומקומית ברזולוציה גבוהה יותר (פילוח סקטוריאלי) לצורך תכנון מפורט של מערכי איסוף וטיפול בפסולת.
 
סקרי הרכב פסולת ואיכות הפרדה יכולים לשרת רשויות מקומיות שהחלו בהפרדה במקור של זרמים שונים (יבש, רטוב, אריזות, מרכזי הפרדה), שזקוקות, ליצירת מדדי הצלחה לצורך בחינת הפרויקט והבנת המגמות ברשות. בעזרת הנתונים מהשטח ניתן למקד את מאמצי ההסברה, לייעל אותם, ולבחון אותם לאורך זמן כנגד גרף השיפור במדדים. 
 
כמו כן סקרים אלו מהווים כלי חשוב גם לתחנות מעבר ממיינות, שמעוניינות לבחון את רמת ההפרדה במערך המיון של התחנה אל מול פוטנציאל החומרים הנכנסים. בסקרים אלו ניתן לשלב תחשיב כלכלי מפורט שבסופו יכולים מנהלי המתקן להעריך את העלויות של כל אחת מהחלופות המוצגות תוך הצעות לייעול ושיפור טכנולוגיות ההפרדה.
 
משרדנו ביצע בשנים 2012/2013 את סקר הרכב הפסולת הארצי עבור המשרד להגנת הסביבה. הסקר נעשה בהתאם לתקן הישראלי (ת"י 2221 – שיטת בדיקה תקנית לקביעת ההרכב של פסולת מוצקה עירונית לא מעובדת), במסגרת הסקר נדגמה פסולת שמקורה ברשויות שונות ברחבי הארץ. במהלך שנת 2014 יפורסמו הנתונים ויהיו זמינים לציבור הרחב ולכל בעלי העניין בתחום, נתוני הסקר עתידים לשמש הן את המשרד להגנ"ס, והרשויות המקומיות, והן את המגזר הפרטי עסקי שצפוי להתפתח בענף הטיפול בפסולת בארץ.
במהלך סקר זה נערך תיעוד מדויק של כלל כלי האצירה ברשות. הסקר נעשה בעזרת אפליקציה ייעודית לסקרי שטח, במסגרתה נאספים נתונים כמו שיוך לכתובות, סוג כלי האצירה, נפחו, תקינותו, ופרמטרים נוספים שמוגדרים יחד עם המזמין. האפליקציה מותאמת לעבודה עם מערכת מיפוי גאוגרפית ומייצרת מפת GIS, זו מהווה כלי ניהול ארוך טווח לרשות. על גבי המפה ניתן לזהות אזורים ברשות בהם מערך הפסולת אינו מוסדר. במקביל ניתן לערוך חיתוכים עם שכבות מידע נוספות הקיימות ברשות ודרך כך ללמוד על סיבות לקשיים ויצירת פתרונות מתוך הסתכלות רחבה.
 
הסקרים מיועדים לרשויות מקומיות, קבלני פינוי פסולת וגורמים נוספים אשר מעוניינים למסד את מערך כלי האצירה, כשלב מקדים למכרז פינוי, תכנית מפורטת לפסולת, ועוד.
מיפוי כלי אצירה לפי שיוך למסלולי הפינוי

רשויות רבות מעוניינות להעלות את רמת שירות הפינוי לתושבים, אחת מהדרכים ליישום היא עריכת בקרה על מהלך הפינוי ועובדיו. איכות עבודת הפינוי נמדדת ע"י מספר פרמטרים חוזרים: החזרת כלי האצירה למקומם, דילוג על כלי אצירה במהלך הפינוי, פינוי ע"פ תכנית העבודה המוגדרת, פינוי לאתר מאושר לכל אחד מהזרמים, ערבוב בין הזרמים הנאספים, שטיפת כלי אצירה ועוד. במקביל לבקרות הנעשות ע"י אנשי שטח יש לפתח הטמעה ויישום של מערכי RFID  המאפשרים זיהוי ומעקב אחרי משאיות הפינוי. 

בקרה על פינוי פסולת גזם
סגירת תפריט
דילוג לתוכן