המכון לתרבות הצריכה

המכון לתרבות הצריכה הנו פרויקט חדש של חברת שחף תכנון סביבתי והוא מהווה כלי נוסף להוצאתו לפועל של חזון החברה.

המדרגה הראשונה בהיררכיית הטיפול בפסולת המקובלת הנה "הפחתה במקור". אנו מאמינים שאכן השלב הראשון והחשוב ביותר בטיפול בפסולת הנה מניעת היווצרותה מלכתחילה.

באמצעות ראייה הוליסטית והטמעת עקרונות של כלכלה מעגלית, צריכה מקומית, מעבר לכלכלת שירותים ופילוסופיית "מעריסה לעריסה" אנו שואפים לקדם תפיסות מקיימות יותר בנוגע לצריכה, מרמת משק הבית הבודד, דרך שכונות, ישובים, ערים ועד הרמה הלאומית.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן