טכנולוגיות טיפול בפסולת

המדיניות החדשה של המשרד להגנת הסביבה (אפריל 2018) למימון מכספי היטל ההטמנה של מתקני מיון (MRF) ב-40% מעלויות ההקמה, ו-3 מתקנים תרמיים (Mass Burning) גדולים, ב-78% מעלויות ההקמה, במקביל למימוש ה-PPP (מתקן העיכול האנאירובי צמוד לשפד"ן, על ידי הזכיין – (Zero Waste, עשויים לחולל את השינוי המיוחל, באבולוציה של צמצום היקף ההטמנה בישראל.

חברת שחף תכנון סביבתי, עוסקת בייזום, איתור, עריכת מכרזים, תכנון וליווי תפעולי, של מתקני קצה למיחזור והפקת אנרגיה מפסולת. בין השנים 2009 – 2011, חברת שחף גייסה עבור לקוחותיה מאות מיליוני שקלים – מכספי היטל ההטמנה, להקמת מתקני הקצה והפרדת פסולת במקור. ברם, פרויקטים אלה לא הגיעו לכלל מימוש, מסיבות שונות הכרוכות בכשלי שוק הפסולת בישראל. המדיניות החדשה  של המשרד להגנת הסביבה, המיושמת בקולות הקוראים שפורסמו באפריל, יוצרת חלון הזדמנויות בשני טווחי זמן: במהלך 3 השנים הקרובות – מול מתקני המיון ומתקן העיכול המרכזי ((PPP, שעשויים להגדיל את היקף מניעת ההטמנה ב-15% עד שנת 2021 ובטווח של 5 שנים נוספות, מול המתקן התרמי הראשון 10% הפחתת הטמנה נוספים, עד שנת 2016.

ברוח ימים אלה, כשהעולם הצהיר ובצדק, מלחמת חורמה בפסולת פלסטיק, חברת שחף תכנון סביבתי, ערכה עבודה מקיפה עבור שוק הפסולת בקניה, לצורך התמודדות עם החוק שאוסר ייצור ושימוש בשקיות פלסטיק. שחף פועלת ליישום טכנולוגיה חדשנית בישראל, שתאפשר ליצור חומרי גלם מפסולת הפלסטיק, לטובת תעשיות תמרוקים, שמנים ונרות. טכנולוגיה זו, עשויה להוות פריצת דרך עולמית בתחום זה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן