ניהול תפעולי ופיתוח

גידול אוכלוסייה, עלייה ברמת החיים והמהפכות התעשייתיות השלישית (אוטומציה של הייצור) והרביעית (הטמעת המימד הדיגיטלי והביולוגי במרחב הפיזי), מביאים לגידול מתמיד בכמויות הפסולת הביתית (MSW) המיוצרת ולשינויים בהרכבה. מתוך כך, האחריות של הרשויות המקומיות לטיפול בפסולת הביתית, מהווה אתגר מורכב.

הרגולציה והחקיקה הייעודית בנושאי הטיפול בפסולת מחד, והעלייה המתמדת בעלויות הטיפול בפסולת מאידך, מכבידים על הרשויות המקומיות, ומחייבים הערכות והתמודדות שונה. חלק מהשינויים ברשות המקומית, מתבטא בשינוי המבנה הארגוני. הן לרוחב, במחלקות מתמחות: קיימות, מיחזור. והן בהיררכיה על ידי "גופי יישום": אשכול, איגוד, חברה כלכלית. כל זאת, במקביל לחקיקה חדשה, רגולציה ופיקוח על פעילויות האצירה, פינוי וטיפול בפסולת.

מרבית הרשויות, מתנהלות באופן 'מגיב' (ריאקטיבי) ולא באופן 'יוזם' (פרו-אקטיבי), על אף שקיימות טכנולוגיות ושיטות לוגיסטיות לניהול יעיל ומבוקר, של מערך הפסולת, באופן שיחסוך לרשות כסף ויספק שירות טוב יותר עבור התושבים. תקציב התברואה, אשר חלקו הארי הנו פינוי וטיפול בפסולת הביתית, תופס נתח הולך וגדל מתקציב הכללי של הרשות.

השינויים הנ"ל, שיתעצמו בעתיד, מחייבים לוגיסטיקה וניהול ברמה אחרת, תוך התמודדות עם מכלול השיקולים: ממסדיים/ארגוניים, חברתיים, כלכליים, תפעוליים/טכנולוגיים, סביבתיים ועוד.

חברת שחף עוסקת בליווי תפעולי מקצועי של רשויות מקומיות, מתמחה בטיפול במערך הטיפול בפסולת, ומציעה מגוון שירותים בראיה הוליסטית:

  • תכנון מערכי אצירה לפסולת ביתית מעורבת, מסחרית/תעשייתית ו/או מופרדת במקור
  • ליווי מקצועי ועריכה של מכרזים בתחום הפסולת – פינוי, טיפול, טיאוט ועוד.
  • ליווי תפעולי שוטף של רשויות מקומיות/תאגידים ומתקני טיפול, ומתן ייעוץ מקצועי ודיווח
  • פיקוח ובקרה על פינוי פסולת והטמעת טכנולוגיות בקרה מתקדמות
  • אופטימיזציה של מערכי אצירה ומסלולי פינוי
  • הטמעת טכנולוגיות מיחזור והפקת אנרגיה מפסולת
  • ליווי מקצועי לשיקום אתרי פסולת
סגירת תפריט
דילוג לתוכן