סקרים

בתכנון וניהול מערך טיפול בפסולת עירוני, מתקן טיפול בפסולת או למעשה כל דבר אחר, השלב הראשון הנו הכרה והבנה מעמיקה של המצב הקיים בשטח. במקרים רבים, רק באמצעות צמצום המרחק, יציאה לשטח ומגע עם הפסולת ניתן לקבל את הנתונים הנדרשים לתכנון.

חברת שחף תכנון סביבתי מתמחה בתכנון ועריכת סקרי פסולת ממספר סוגים, בהתאם לצרכים הייחודיים של כל לקוח:

סקרי הרכב פסולת: על מנת לבחון את הפוטנציאל הקיים להפרדה של רכיבים  מתוך הפסולת, להוות בסיס לתכנון מערכי מיון והפרדה, להתאים את טכנולוגיות הטיפול הנכונות, לבחון יעילות של מערכי מיון והפרדה או לבחון את איכות ההפרדה במקור או במתקני מיון, ישנו צורך לבצע סקר הרכב. סקר מסוג זה יכול להתבצע ישירות מכלי האצירה, לאחר פינוי והובלה במשאית או במהלך שלבי הטיפול במתקן, הכל בהתאם לצורך. במהלך הסקר נלקחת דגימה של פסולת אשר ממוינת לרכיביה השונים בהתאם לרזולוציה הנדרשת בכל סקר ספציפי. לאחר המיון כל רכיב נשקל בנפרד ונפחו נמדד. בשלב זה, ניתן גם לקחת דגימות מתוך הרכיבים המופרדים לטובת בדיקות מעבדה לאפיון פיזיקלי וכימי של הרכיבים השונים.

סקרי אצירה: סקרי שטח אלו מבוצעים באמצעות מערכת מידע גיאוגרפית (GIS), אשר מספקת ממד גיאוגרפי והמחשה של נתוני מערך כלי אצירת הפסולת ברשות. בסקרים מסוג זה אנו אוספים מידע אודות מערך האצירה הקיים לרבות מיקום כל כלי אצירה, שיוכו למס' משתמשים, מצבו הפיזי ועוד. נתונים אלו מהווים בסיס לתכנון מערך אצירה חדש או פריסה של כלי אצירה ייעודיים להפרדה במקור.

סקרי מאזן חומרים: לעומת הסקרים המפורטים לעיל, סקרים/מחקרים מסוג זה מבוססים פחות על עבודת שטח ויותר על איסוף ועיבוד נתונים והם מהווים בסיס משמעותי לבחינת שווקים ומערכי טיפול בפסולת ולתכנון מתקנים חדשים. השיטה לקוחה מתחום האקולוגיה התעשייתית והיא נפוצה במחקרים אקדמיים ויישומיים ברחבי העולם.

חברת שחף תכנון סביבתי ערכה את שני סקרי הרכב הפסולת הארציים האחרונים שבוצעו במדינת ישראל, בשנים 2005 ו-2013. סקרים אלו הנם הגדולים והמקיפים ביותר שנעשו בישראל כשבאחרון נדגמה פסולת מ-21 רשויות מקומיות. לפרטים נוספים על הסקר הארצי לחץ כאן.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן