תכנון וחוות דעת

ניהול נכון של מערך טיפול בפסולת פרטית (בניין מגורים, קניון, מלון), שכונתית, עירונית או לאומית מתחיל בתכנון טוב.

תכנית האב הינה פתרון תכנוני אסטרטגי רב-שנתי. היא לוקחת בחשבון את מאפייני הרשות, את יתרונותיה וחסרונותיה היחסיים, וקובעת את העקרונות המנחים של הרשות, את היעדים ארוכי הטווח אליהם היא שואפת ואת האמצעים בהם עליה לנקוט להשיגם. מתוך תוכנית האב נגזרות תכניות מפורטות ואופני הפעילות של הרשות.

לתפיסתנו המקצועית, כל מועצה מקומית במדינת ישראל, כמו גם המדינה, נדרשת לתכנית אב לטיפול בפסולת. בשנים האחרונות חברת שחף ערכה עשרות תכניות אב לטיפול בפסולת ותכניות מפורטות ליישום הפרדה במקור ברשויות מקומיות.

חברת שחף תכנון סביבתי שואפת לקדם את הטיפול בפסולת בישראל באמצעות הקמת מתקני קצה המיישמות טכנולוגיות טיפול מתקדמות. בתכנון של פונקציות לטיפול בפסולת – מתקני טיפול, תחנות מעבר, אתרי הטמנה וכד' נדרשת התייחסות משמעותית להשפעות הסביבתיות של הפונקציות הנ"ל ואין להקל ראש בהשלכות של תפעול קלוקל של מתקנים אלו. מתוך כך, שחף עוסקת בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה, מסמכים סביבתיים וחוות דעת מקצועיות לנושא השפעות סביבתיות פוטנציאליות של מתקני טיפול בפסולת בפרט ומפעלים תעשייתיים בכלל.

בשחף אנו מכירים היטב את נבכי הביורוקרטיה הנדרשת לקבלת היתרי בנייה ורישיון עסק ומתמחים בליווי מקצועי של התהליך בעריכת מסמכים והצגתן מול רשויות התכנון והמשרד להגנת הסביבה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן