ליווי וייעוץ להקמת מתקן טיפול בפסולת חקלאית – חבל אילות

מזמין העבודה: החברה הכלכלית בחבל אילות
תחום העיסוק: מתקני קצה ויישום טכנולוגיות טיפול בפסולת
תאור: 

שני ענפי החקלאות המרכזיים בחבל אילות, הנם גידול תמרים ורפתות חלב. מתוך כך, הפסולת החקלאית = גזם דקלים ופרש רפתות. כפתרון לזרמי פסולת אלו המועצה מקדמת מיזם משותף להפקת אנרגיה מפסולת, יחד עם ערדום (תאגיד חקלאי ערבה דרומית) ובאמצעות החברה הכלכלית. שחף תכנון סביבתי מלווה את הפרויקט מראשיתו. הזכיין שנבחר – חברת אלקו יחד עם קרן הליוס, בשיתוף עם גרניט.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן