ליווי תפעולי אתר הטמנה "נימרה" ופתרונות לטיפול בפסולת חקלאית

מזמין העבודה: חברה כלכלית אילות
תחום העיסוק: פיתוח פתרונות טיפול בפסולת ותפעול מטמנה.
תאור: 

שחף תכנון סביבתי מלווה את החברה הכלכלית במועצה אזורית אילות, בתפעול אתר ההטמנה נימרה, שמשרת את אילת, אילות ומרחב הערבה הדרומית. בין היתר, שחף משמשת כיועצת למיזם טיפול בפסולת החקלאית בדרום הערבה = זבל רפתות וגזם חקלאי ממטעי תמרים.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן