מרכז המועצות האזוריות – פסולת עסקית

מזמין העבודה: מרכז השלטון המקומי – מרכז המועצות.
תחום העיסוק: מדיניות, רגולציה וחקיקה.
תאור: 

חברת שחף תכנון סביבתי, ליוותה את מרכז המועצות האזוריות, בהתמודדות עם המדיניות החדשה, שקובעת חלוקת אחריות על הפסולת במגזר העסקי. תוך הבחנה בין פסולת בסיסית באחריות הרשות, לפסולת עודפת באחריות העסקים. שחף, דבקה בחובה לנתק את הקשר בין תשלום הארנונה לשירותי פינוי וטיפול בפסולת, והצליחה לעשות זאת, תוך קביעת נוסחת ההתחשבנות על בסיס מספר העובדים בעסק.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן