סקרי כימות ואיכות הפרדת פסולת אריזות

מזמין העבודה: תאגיד תמיר
תחום העיסוק: סקרים
תאור: 

במהלך 2013 עד 2017 ביצעה חברת שחף סקרי כמויות, הרכב ואיכות הפרדת פסולת אריזות עבור תאגיד תמיר. הסקרים בוצעו במתקני האצירה – לצורך כימות היקף הפרדת פסולת אריזות, וממשאיות הפינוי בארבעת "תחנות המיון", אליהן מפנה התאגיד את פסולת האריזות מכל הארץ – לצורך בקרת איכות הפרדה.

חברת שחף מנועה מפרסום נתוני הסקרים. ברם, תשמח לספק מידע על הטיפול בפסולת אריזות בישראל.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן